Vigyázzunk a jövőnkre!

Újabb fordulópont felé haladunk. Rövidesen országok, hatalmak fognak felemelkedni, másik eltűnni. Az emberiségnek gyökeresen újra kell gondolnia az egymással, a világgal és a természettel való viszonyát.
Nem lehet többé korlátlan pazarlást folytatni, nem élhetnek tovább az elmúlt két évszázad bukott ideológiái, és azok örökségét, maradványait is el kell takarítani, mielőtt belefulladunk a szemétbe – képletesen és szó szerinti értelemben egyaránt.

Bolygónk egészségügyi, gazdasági és ökológiai katasztrófát él át. Ez már sajnos jelen idő. 

A Normális Élet Pártja (NÉP) számára az első és legfontosabb az ember és az emberi élet védelme – korra, nemre, fajra, vallásra, nemzetiségre, világnézetre és társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül.
Olyan időszakban élünk, amelyben a világ – a természet és az emberiség – csodálatos értékeinek jelentőségét felülmúlja a pénz utáni hajsza, aminek jegyében mindenáron és mindenkin átgázolva folyik az egyre elkeseredettebb élet-halál harc.

A megoldást az ideológiai-, vallási-, faji-, érzelmi- és anyagi befolyásoktól független, gondolkodni és cselekedni is tudó ember jelentheti!

A Normális Élet Pártját az különbözteti meg a politikai szervezetektől, hogy céltudatosan és az önös érdeket figyelmen kívül hagyva törekszik a megoldásokra. Ezt igazolja az egyik egyedülálló rendezőelve és ésszerű feltétele, hogy a párt aktivistái független, civil személyek és szakemberek, így kerülve el a manapság jól érzékelhető belterjes pártpolitizálást.

A Normális Élet Pártja a tisztánlátás eszközével, valamint a józan ész használatával igyekszik a társadalom számára erkölcsileg és emberileg is elfogadható utat mutatni a III. évezred első negyedének válságos időszakából való kilábaláshoz.
Mi nem ideológiákat gyártunk a tevékenységünk megmagyarázására, hanem figyeljük a világ történéseit, és a látottakat megértve, a tapasztalatokat összegezve alakítjuk ki nézeteinket az emberi lét társadalmi, gazdasági és környezeti folyamataival szoros összefüggésben.

Mi nem pártot, hanem országot akarunk építeni, amelynek szükséges feltétele az, hogy a Normális Élet Pártja létezzen. De csak ennyi, mert a szerepe nem más, mint egy katalizátoré, amely a megfelelő pillanatban a szükségszerű folyamatok elindítására és erősítésére hivatott – mely folyamatokat végeredményben majd a társadalom, maguk az emberek fogják véghezvinni.